Frösö Ridcenter

Anläggningen

Frösö Ridcenter är beläget i Tanne, Frösön, och ägs av Östersunds Kommun. Det är den enda kommunägda ridanläggningen i kommunen och består av en servicebyggnad, stallar för 46 st hästar, två ridhus, uteridbana, gräsbana samt en 800 m lång galoppslinga.

Östersund-Frösö Ridklubb hyr anläggningen av Östersunds kommun och bedriver ridskola, tävlingsverksamhet och inackorderingsstall. I oktober 2019 invigdes den nya servicedelen som består av cafeteria, 2 st teorisalar, 4 st övernattningsrum med 4 st sängar i varje, omklädningsrum, personalutrymmen samt utrymmen för tävlingsverksamhet.

På anläggningen finns även 5 st uteboxar som både kan användas vid träning och tävling men även för hästar som behöver stå i karantän.

Uteridbanan håller måtten 35*75 meter och gjordes om från grunden sommaren 2022. Galoppslingan är en av de två anlagda och uppskyltade ridleder som finns på Frösön och invigdes hösten 2022.